Autointrend Social

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Autointrend.com

ดูบทความติดกล้องบันทึกวิดีโอตรงรุ่นสำหรับรถ Porsche Cayenne

ติดกล้องบันทึกวิดีโอตรงรุ่นสำหรับรถ Porsche Cayenne

 รายละเอียดงานติดตั้ง            

 

MODEL 

:  Porsche Cayenne 

INSTALLATION : กล้องบันทึกวิดีโอ OEM,กล้องถอยหลัง

 

กล้องบันทึกเหตุการณ์ตรงรุ่นของ Porsche ติดได้ทั้ง Cayenne,Panamera,911

เพียงเปลี่ยนกรอบพลาสติกด้านหลังกระจกมองหลัง ไม่ต้องติดกาวที่กระจก ไม่บังทัศนะวิสัยในการขับขี่ มุมมองของกล้องกว้างถึง 170 องศา

ไม่ต้องเล็งเพื่อติดตั้งให้ได้กลางรถเพราะ ตัวกล้องออกแบบมาให้ติดตั้งบริเวณกึ่งกลางรถแน่นอน
*** หากผู้ชมท่านใดสนใจชมแอพพลิเคชั่นที่ใช้กับกล้องสามารถสอบถามได้ที่ ไลน์แอท @autointrend ครับ

สั่งซื้อได้ที่ www.autointrend.com หรือ ที่หมายเลข 02-138-3844 

 Porsche Cayenne

รถ Porsche Cayenne ด้านหน้า

 

Porsche Cayenne

รถ Porsche Cayenne ด้านท้าย

 

 

กล้องบันทึกเหตุการณ์ OEM

มุมด้านข้างกล้องบันทึก OEM ตรงรุ่นสำหรับรถ Porsche Cayenne

 

กล้องมองหลัง porsche cayenne

ภาพจากกล้องมองหลังออกหน้าจอรถ

 

Wifi Mirroring iPhone

กล่อง WIFI box เอาภาพจาก Smart phone ขึ้นจอ

 

Wifi Mirroring iPhone

ภาพการใช้งาน Mirrorlink โดยนำภาพวีดีโอจาก Application Youtube ไปออกยังจอ

ของรถ Porsche Cayenne เพิ่มช่องทางความบันเทิงให้ในระหว่างการเดินทาง

 

  

วิดีโอตัวผลงานตัวอย่าง

แท็ก: Porsche Cayenne

05 เมษายน 2562

ผู้ชม 12189 ครั้ง